บริษัท เอสเอสเอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตงานด้วยเครื่องจักร CNC การันตีคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2015

นโยบายคุณภาพ

“การผลิตงานต้องมีการพัฒนาและรับผิดชอบงานทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้งานมีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดดั่งคำปฏิญาณที่ว่า

  “คุณภาพและบริการต้องก้าวไปพร้อมกัน” พร้อมทั้งนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง